Renovatie SCHACHT 1

schacht 1

Het is zover! ESV EURIDICE vernieuwt dit jaar de ophaalinstallatie van SCHACHT 1 van het ondergrondse laboratorium HADES. Daarmee komt een einde aan 40 jaar trouwe dienst. Met de komst van de nieuwe installatie krijgt de oudste toegangsschacht van HADES een grondige opknapbeurt. De renovatie is van groot belang om de toegang tot deze unieke ondergrondse onderzoeksfaciliteit de komende decennia te verzekeren.

Voor de uitvoering van de renovatiewerken nam EURIDICE drie aannemers onder de arm. Swinnen NV uit Balen, Spie Belgium uit Geel en het Duitse Thyssen Schachtbau. Deze aannemers staan in voor de infrastructuurwerken aan de oppervlakte, de technische installaties en de vernieuwing van de ophaalinstallatie en renovatie van de schacht. NIRAS financiert de werken. De totale kostprijs van de werken is geraamd op meer dan 7 miljoen euro.

Begin februari van dit jaar zijn de aannemers gestart met het verwijderen van de oude ophaalinstallatie. De groene, iconische ophaaltoren die sinds de jaren 80 de skyline van EURIDICE typeerde, werd neergehaald en er werd een tijdelijke ophaalinstallatie geplaatst voor de duur van de werken in de schacht. De betonnen wand zal waar nodig worden hersteld en alle technische leidingen zullen worden vernieuwd.

Bij het uitbreken van de corona-crisis werden de activiteiten in de schacht tijdelijk onderbroken. Het zal een klein jaar duren voor de nieuwe ophaalinstallatie operationeel zal zijn. Tijdens de werken is HADES niet toegankelijk voor bezoekers. In 2021 hopen we zo snel mogelijk opnieuw met bezoekers te kunnen afdalen naar de ondergrond om het onderzoeksprogramma naar geologische berging toe te lichten. Dat gaat immers onverminderd voort.  Met de renovatie van SCHACHT 1 en de vernieuwing van de ophaalinstallatie beginnen HADES en EURIDICE aan een nieuw hoofdstuk.  “In die zin is de vernieuwingsoperatie tegelijk een symbool voor het vernieuwde engagement van beide leden NIRAS en SCK CEN in het ESV EURIDICE en in het onderzoek naar geologische berging”, aldus Peter De Preter, directeur ESV EURIDICE.

 

De vernieuwingsoperatie in zeven stappen

7 stappen

Stap 1: Ophaalkooi en kabel verwijderen

Eerst worden de ophaalkooi en de kabel uit de schacht gehaald.

Stap 2: Toren afbreken

Vervolgens worden de ophaaltoren, machinekamer en het verdeellokaal van de elektriciteit gesloopt. De aannemers starten met de grondwerken om het terrein voor het nieuwe ophaalgebouw voor te bereiden en plaatsen een tijdelijke ophaalinstallatie, waarmee ze de onderhoudswerken zullen uitvoeren.

Stap 3: Ontmanteling van de schacht

De kooiladder en de nutsleidingen (o.a. elektriciteit, ventilatie, data, water en perslucht) worden verwijderd, alsook de verticale geleiders van de ophaalkooi.

Stap 4: Beton herstellen

De betonnen wand wordt proper gespoten en hersteld waar nodig.

Stap 5: Nieuwe leidingen in de schacht

De aannemers plaatsen nieuwe geleidingen voor de hoofd- en noodkooi, trekken elektrische kabels en datakabels, leggen nieuwe perslucht– en hogedrukwaterleidingen en vernieuwen het ventilatiekanaal.

Stap 6: Nieuw ophaalgebouw

Terwijl de werken in de schacht bezig zijn, plaatsen de aannemers het nieuwe ophaalgebouw. Dat ophaalgebouw zal beide loodsen vervangen en vorstvrij worden gehouden door er ventilatielucht van de schacht in te blazen.

Stap 7: Ophaalinstallatie installeren

De aannemers installeren de nieuwe ophaalinstallatie: de machine die de ophaalinstallatie zal aandrijven, de kabel waaraan de ophaalkooi zal hangen en de toren die het geheel zal dragen. Eens deze zijn geïnstalleerd wordt de kooi aan de kabel vastgemaakt en kunnen de testritten beginnen.