Organisatie

organigram

 

Dagelijks beheer

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. De team manager ondersteunt de directeur in zijn opdracht en vervangt de directeur in diens afwezigheid. De directeur en team manager worden voor  de verschillende activiteiten van EURIDICE ondersteund door de coördinator RD&D, de verantwoordelijke Exploitatie & Veiligheid en de coördinator Communicatie. De quality manager waakt erover dat de werking van het ESV in lijn is en blijft met de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.

Bestuurscomité

Beide leden van ESV EURIDICE, SCK CEN en NIRAS, besturen samen het economisch samenwerkingsverband via het bestuurscomité. De directeur en team manager van EURIDICE rapporteren aan het bestuurscomité en nemen deel aan de vergaderingen met raadgevende stem. De leden van het bestuurscomité voor de periode juni 2019 - juni 2021:

  • Marc Demarche, voorzitter, directeur-generaal van NIRAS
  • Philippe Lalieux, directeur Langetermijnbeheer van NIRAS
  • Peter Baeten, directeur-generaal van SCK CEN
  • Hildegarde Vandenhove, instituutsdirecteur Milieu, Gezondheid en Veiligheid van SCK CEN

 

Overlegorganen

Drie overlegorganen adviseren het bestuurscomité en ondersteunen het ESV in haar activiteiten:

  • het overlegplatform RD&D
  • het overlegcomité Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Beveiliging
  • het overlegcomité Communicatie

 

EURIDICE-team

Het ESV heeft geen eigen personeel.  Naast de directeur, die wordt aangesteld door NIRAS, behoren de meeste teamleden tot het personeel van SCK CEN. De organisatienota omschrijft de opdrachten en rollen van het ingezet personeel met het oog op een geïntegreerde en gecoördineerde samenwerking. Samen  vormen ze het EURIDICE-team dat uit een 15-tal personen bestaat.