Opdrachten

De opdrachten zoals vermeld in de statuten van EURIDICE  zijn:

  • Beheren en exploiteren van het ondergrondse laboratorium HADES.
  • Uitvoeren van het PRACLAY-project om de uitvoerbaarheid van diepe berging van radioactief afval aan te tonen.
  • Ontwikkelen, implementeren en valoriseren van andere onderzoeksprojecten rond het beheer op lange termijn en de berging van radioactief afval.
  • Communiceren over de eigen activiteiten.

Vanuit deze statutaire opdrachten doet EURIDICE hoofdzakelijk onderzoek naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend afval in weinig verharde klei.

Daarnaast stelt EURIDICE zijn expertise ten dienste van het cAt-project (oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval), in het bijzonder op het vlak van instrumentatie en monitoring. Een voorbeeld is de bijdrage aan de demonstratieproef die wordt uitgevoerd met het oog op de bouw van de betonnen modules voor de oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval.