Aan het werk in HADES

Onderhoud en controle

Het aantal personen dat dagelijks aan het werk is in HADES is beperkt. De leden van het technische team zijn het vaakst beneden. Om de goede werking van de installaties te garanderen, doen zij samen met gespecialiseerde firma's de nodige controles en voeren ze regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. 

werk 1 werk 2 werk 3
     

Boringen en installatie van experimenten

De leden van het technische team van het ESV EURIDICE installeren in overleg met de wetenschappers de experimenten en de meetapparatuur om de experimenten op te volgen. Daarvoor moeten eerst gaten geboord worden doorheen de betonnen wand van de galerij en in de klei. Ook voor het nemen van kleistalen voor onderzoek in de bovengrondse laboratoria worden boringen uitgevoerd. Het technische team van EURIDICE maakt zelf boringen met een diameter van 10 centimeter tot ongeveer een halve meter.  De totale lengte van deze boorgaten kan 40 m bedragen. Voor de uitgraving en constructie van galerijen wordt beroep gedaan op externe firma's met ervaring in ondergrondse infrastructuurwerken.

boring 1 boring 2 boring 3
     

Wetenschappelijk onderzoek

De wetenschappers die het onderzoek uitvoeren moeten niet iedere dag naar beneden om het experiment op te volgen. Zij zijn aanwezig bij de installatie van het experiment maar eens het is opgestart, worden de data in veel gevallen automatisch geregistreerd en zijn ze via het netwerk online beschikbaar. De wetenschappers gaan wel regelmatig naar beneden om stalen te nemen of om de goede werking van het experiment te controleren.

wetenschap 1 wetenschap 2 wetenschap 3