Onderzoek naar geologische berging van radioactief afval

Bij sommige nucleaire activiteiten, zoals bij de elektriciteitsproductie met kernenergie, ontstaat hoogradioactief en/of langlevend afval. Dat afval wordt na verwerking en conditionering tijdelijk opgeslagen in speciale gebouwen die de veiligheid voor mens en milieu garanderen op korte en middellange termijn (grootteorde 100 jaar). Voor een veilig beheer op lange termijn is echter een oplossing noodzakelijk die de veiligheid zo goed als mogelijk kan garanderen zonder dat dit een actieve tussenkomst van de mens vereist.

Algemeen wordt in technische zin aanvaard dat geologische berging (diepe berging in de ondergrond) op dit ogenblik de meest veilige en duurzame keuze is als eindpunt van het beheer van hoogradioactief en/of langlevend afval.

In België is NIRAS verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval. NIRAS bepaalt en coördineert het RD&D-programma naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend afval. Het ESV EURIDICE levert een bijdrage aan dit RD&D-programma. Daartoe beheert en exploiteert EURIDICE het ondergrondse laboratorium HADES.

Concept voor diepe berging

Voorstelling van hoe een toekomstige bergingsinstallatie er in België zou kunnen uitzien