Rol van EURIDICE in het onderzoek naar geologische berging

EURIDICE

Het RD&D-programma naar geologische berging wordt gecoördineerd door NIRAS. Binnen deze context vervult EURIDICE een specifieke rol op het vlak van RD&D, het beheer van de opgebouwde kennis en expertise en tenslotte op het vlak van communicatie.

RD&D

Centraal in de onderzoeksactiviteiten van EURIDICE staat het PRACLAY-project. Met dit project levert EURIDICE een bijdrage aan het onderzoek naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend afval. Concreet gaat de aandacht binnen dit project naar de volgende aspecten:

  • de uitvoerbaarheid van ondergrondse constructies in de Boomse Klei op industriële schaal
  • de uitvoerbaarheid van het bergingsontwerp voor hoogradioactief warmteafgevend afval
  • het bevestigen en verfijnen van de bestaande kennis van het gedrag van de Boomse Klei en van de galerijbekleding

EURIDICE beheert en exploiteert daartoe het ondergrondse onderzoekslaboratorium HADES (High-Activity Disposal Experimental Site), dat op 225 meter diepte is gebouwd in het hart van de Boomse Klei, onder de site van SCK CEN in Mol. Het onderzoek in HADES wordt aangevuld met bovengrondse experimenten.

Naast de eigen experimenten biedt EURIDICE ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en valorisatie van andere experimenten in het kader van het onderzoek naar de berging van radioactief afval. Zo levert EURIDICE vanuit zijn expertise inzake instrumentatie en monitoring een bijdrage aan de bovengrondse tests voor de verpakking van het hoogradioactieve afval, de zogenaamde supercontainer. EURIDICE biedt ook ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van experimenten in HADES van de onderzoeksgroep Afval & Berging van het SCK CEN, die in opdracht van NIRAS heel wat onderzoek in HADES uitvoert.

Beheer van kennis en expertise

Door zijn activiteiten heeft EURIDICE expertise opgebouwd op het vlak van uitgravings- en constructietechnologie, het thermo-hydro-mechanische gedrag van weinig verharde klei en op het vlak van instrumentatie en monitoring. EURIDICE zorgt voor de continuïteit en de overdracht van deze expertise.

Het onderzoek heeft een sterk internationaal karakter. Samenwerking met andere onderzoeksorganisaties leidt tot het delen van kennis en bevordert de kritische evaluatie van de RD&D-activiteiten. Daarenboven ondersteunt die samenwerking de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese en internationale benadering van de belangrijkste vraagstukken in verband met geologische berging van radioactief afval. Een belangrijk deel van de onderzoeksprojecten wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie.

Communicatie

Als beheerder van het ondergrondse laboratorium vervult EURIDICE een belangrijke rol in de communicatie met de belanghebbenden over het onderzoek naar geologische berging van radioactief afval. Het ondergrondse laboratorium biedt de ideale context waarin het onderzoek naar geologische berging op een bevattelijke manier kan worden toegelicht.