Nationale en internationale samenwerking

Nationale en internationale samenwerking is een pijler van het RD&D-programma van het ESV EURIDICE.

Vele studies en experimenten worden uitgevoerd in directe samenwerking met externe partners, zoals studiebureaus, universiteiten en andere onderzoeksteams. Daarnaast heeft het ESV EURIDICE ook een netwerk van samenwerkingen in de vorm van doctoraats- en post-doctoraatsonderzoek met universiteiten en onderzoekscentra in binnen- en buitenland. Op die manier wordt duurzame samenwerking gecreëerd die verder reikt dan de expertisedomeinen van het EURIDICE-team zelf.

Er is ook een nauwe samenwerking met de expertisegroep Afval & Berging van SCK CEN die een ruime kennis en expertise heeft opgebouwd in verschillende onderzoeksdomeinen (gedrag van de materialen waarin het afval wordt ingesloten, migratie van radioactieve stoffen in de klei, …) op basis van tal van experimenten in het ondergrondse laboratorium HADES.

Een belangrijke dimensie van internationale samenwerking situeert zich op Europees niveau. Sinds de jaren tachtig organiseert de Europese Commissie deze samenwerking door middel van de R&D-kaderprogramma’s. EURIDICE coördineerde het TIMODAZ-project (2006-2010) en participeerde in het MoDeRn-project (2009-2013) over monitoring.

Met de oprichting van het Technology Platform Implementing Geological Disposal (IGD-TP) kwam in 2009 een nieuwe vorm van samenwerking op Europees niveau tot stand, die de verdere gezamenlijke Europese RD&D-prioriteiten in het domein van de realisatie van geologische berging vastlegt. EURIDICE is lid van dit Technology Platform.

Het ondergrondse laboratorium HADES maakt ten slotte ook deel uit van het IAEA-netwerk van ondergrondse onderzoeksfaciliteiten en wordt erkend als "Center of excellence in training and demonstration in underground research facilities".