EURIDICE

EURIDICE levert een bijdrage aan het RD&D-programma met betrekking tot de evaluatie van de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van hoogradioactief en /of langlevend afval in een diepe kleiformatie in België.

De naam "EURIDICE" staat voor "European Underground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste in Clay Environment". In het Nederlands is dat: Europese Ondergrondse Onderzoeksinfrastructuur voor Berging van radioactief afval in een Kleiomgeving.

EURIDICE is een samenwerking tussen NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, en SCK CEN, het Belgian Nuclear Research Center. NIRAS is in België verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval en coördineert het RD&D-programma naar geologische berging. SCK CEN verricht hoofdzakelijk onderzoek naar de aspecten rond veiligheid, afvalbeheer, bescherming van mens en omgeving, het beheer van splijtstoffen en andere strategische materialen en maatschappelijke implicaties in het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling.

EURIDICE werd opgericht in 1995, aanvankelijk onder de naam ESV PRACLAY en vanaf 2000 als ESV EURIDICE.

Het ondergrondse laboratorium HADES

EURIDICE beheert en exploiteert het ondergrondse laboratorium HADES (High Activity Disposal Experimental Site). Daar ontwikkelen en testen experts industriële technologieën voor het bouwen, uitbaten en afsluiten van een bergingsinstallatie in diepe klei. Wetenschappers voeren er experimenten uit in ‘reële’ omstandigheden, in de diepe kleilaag, op grote schaal en over een lange termijn om de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging in weinig verharde klei te evalueren. HADES is een onderzoeksfaciliteit, er zal nooit radioactief afval worden geborgen.

Meer informatie over het ondergrondse laboratorium vind je hier.

LABO