Expertise

Als beheerder van het ondergrondse laboratorium HADES heeft het ESV EURIDICE door de jaren heen een technisch-wetenschappelijke expertise opgebouwd in voornamelijk drie domeinen.

1. Uitgravings- en constructietechnologie

Met de bouw van het ondergrondse laboratorium HADES is een belangrijke expertise opgebouwd op het vlak van uitgravings- en constructietechnologie. Sinds de start van de bouw van HADES begin jaren tachtig heeft de uitgraving en constructie van galerijen in weinig verharde klei een belangrijke evolutie doorgemaakt. Waar de eerste galerij nog manueel en in bevroren klei werd uitgegraven, is het tweede deel van HADES volledig op industriële wijze tot stand gekomen. Daarmee is aangetoond dat het technisch mogelijk is om met een redelijke snelheid galerijen te bouwen tegen een redelijke kostprijs. De ervaring die tijdens de voorbije 30 jaar is opgebouwd op dat terrein, kan worden aangewend wanneer de bouw van een echte ondergrondse bergingsinstallatie van start zou gaan.

2. Thermo-hydro-mechanisch gedrag van weinig verharde klei 

Het uitgraven van galerijen en het plaatsen van hoogradioactief, warmteafgevend afval veroorzaken veranderingen in de klei op het vlak van temperatuur (thermo), gedrag van water in de klei (hydro) en mechanisch gedrag. Hoe de klei zich precies gedraagt onder invloed van deze gecombineerde verstoringen is een sleutelvraag voor de ontwikkeling van een bergingsinstallatie in een diepe kleilaag. 30 jaar onderzoek naar het thermo-hydro-mechanisch gedrag van de klei heeft aangetoond dat deze verstoringen de veiligheid van het bergingssysteem niet in het gedrang zouden brengen. Het bevestigen en verder verfijnen van deze kennis blijft een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

3. Instrumentatie en monitoring

De kennis in de vorige twee domeinen kon alleen worden opgebouwd dankzij een uitgebreid netwerk van meetinstrumenten die in het ondergrondse laboratorium en in de klei er rond geplaatst werden. Tijdens de uitgravingen en experimenten registreren deze wat er in de klei gebeurt. De ervaring met het installeren, onderhouden en beheren van deze meetinstrumenten is het derde expertisedomein van EURIDICE. Deze expertise zal ook belangrijk zijn bij de monitoring van een echte bergingsinstallatie.
Met deze expertise biedt EURIDICE eveneens ondersteuning bij de bovengrondse tests van de bergingscontainers voor het hoogactieve afval (supercontainer) en in het kader van de voorbereidende proeven voor de oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval.