Het PRACLAY-experiment

Onderzoek naar de impact van warmteafgevend afval op de Boomse klei

Het hoogradioactieve afval produceert warmte en zal bij berging tijdelijk een opwarming veroorzaken van de klei rond de bergingsgalerijen. Het PRACLAY-experiment is een grootschalig experiment dat het effect van deze warmte op de diepe kleilaag bestudeert. Het wil tegelijk nagaan hoe uitgravingen het gedrag van de kleilaag beïnvloeden. 

Deze kennis is essentieel om te bepalen hoe de realisatie van een bergingsinstallatie invloed kan hebben op de gunstige eigenschappen van de klei om het radioactieve afval in te sluiten. Zekerheid over het behoud van deze eigenschappen is noodzakelijk om te kunnen bevestigen dat berging van warmteafgevend hoogradioactief afval in een diepe kleilaag een veilige oplossing kan zijn op lange termijn.

Het PRACLAY-experiment wordt uitgevoerd op grote schaal, op lange termijn en bij temperaturen die verwacht worden bij eventuele berging van hoogradioactief afval.

Film over het PRACLAY Heater experiment

Het PRACLAY-experiment verloopt in verschillende fasen:

Fase 1: Bouw van de PRACLAY-galerij (2007)

Fase 2: Installatie van het verwarmingssysteem en afsluiting van de PRACLAY-galerij (2008-2011)

Fase 3: Verwarmingsfase (vanaf 2014)