Fase 3: verwarmingsfase (vanaf 2014)

De galerij wordt tien jaar lang verwarmd met een constante temperatuur van 80°C op het contact van de betonnen galerijwand met de klei. Dat stemt overeen met de temperatuur die bij een berging van hoogradioactief afval verwacht wordt. De bedoeling is om de reeds verworven kennis over het gedrag van de klei te bevestigen en te verfijnen, en aan te tonen dat de modellen die zijn ontwikkeld op basis van vroegere, kleinschalige experimenten, blijven gelden in omstandigheden die representatief zijn voor een echte berging.

Onderzoek heeft aangetoond dat tien jaar voldoende is om over de invloed van warmte op de stabiliteit van de klei betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De eerste belangrijke conclusies zullen echter reeds na 2 jaar gemaakt kunnen worden.

In deze fase zal ook worden bestudeerd welke impact warmte heeft op de galerijbekleding. Dat is belangrijke informatie in het kader van de eventuele terugneembaarheid van het afval uit een bergingsinstallatie.

Klik hier voor het vervolg - wat en hoe wordt er gemeten in het PRACLAY-experiment.