Fase 2: installatie van het verwarmingssysteem en afsluiting van de PRACLAY-galerij (2008-2011)

Het verwarmingssysteem bestaat uit metalen verwarmingselementen die tegen de betonnen galerijwand zijn aangebracht en die onder stroom gezet kunnen worden om warmte te genereren, net als bij een klassieke oven. Centraal in de galerij bevindt zich een tweede verwarmingssysteem dat als reserve dienstdoet. Het kan de warmteproductie volledig overnemen mocht dat nodig zijn. 

PRACLAY-experiment: verwarmingssysteemHet verwarmingssysteem is tegen de wand van de PRACLAY-galerij bevestigd. 

Nadat het verwarmingssysteem was geïnstalleerd, werd de galerij opgevuld met zand en volledig afgesloten van de hoofdgalerij. De afsluiting van de PRACLAY-galerij vormt geen onderdeel van het bestudeerde bergingsconcept maar is noodzakelijk voor een gelijke verdeling van warmte en druk in en rond de verwarmde zone tijdens de volledige verwarmingsfase. Doorheen de afsluiting lopen honderden kabels die verbonden zijn met het verwarmingssysteem en met de meetinstrumenten in en rond de galerij. 

PRACLAY-galerij met verwarmingssysteemSchematische voorstelling van de PRACLAY-galerij na de installatie van het verwarmingssysteem (rode lijnen), de opvulling met zand (geel) en het afsluiten van het verwarmde gedeelte met een stalen cilinder (ter hoogte van de oranje blokjes). De totale lengte van het gedeelte dat verwarmd wordt, bedraagt 35 meter. 

PRACLAY-experiment: controlesEen onderzoeker controleert de meetinstrumenten ter hoogte van de metalen cilinder die de galerij afsluit.

Klik hier voor het vervolg - fase 3 van het PRACLAY-experiment.