Filmpjes - vraag het aan de wetenschappers

<p>In het kader van 40 jaar HADES werden tal van interessante vragen beantwoord door onze wetenschappers. We lijsten ze hier op:</p> <p><a href="https://vimeo.com/728801467">Is klei wel geschikt voor geologische berging?</a></p> <p><a href="https://vimeo.com/728801027">Geologische berging, dat is toch het dumpen van afval in de ondergrond?</a></p> <p><span><a href="https://vimeo.com/728801165">Kunnen we niet beter wachten op nieuwe technologiƫen zoals transmutatie van radioactief afval?</a></span></p> <p><span><a href="https://vimeo.com/717797441">Vormen klimaatveranderingen een bedreiging voor een geologische bergingsinstallatie?</a></span></p> <p><a href="https://vimeo.com/717797594%20"><span>Door de berging van radioactief afval wordt ons grondwater onbruikbaar voor consumptie?</span></a></p> <p><a href="https://vimeo.com/717797263"><span>Is geologische berging de enige optie voor het langetermijnbeheerd van het langlevende radioactieve afval?</span></a></p> <p><a href="https://vimeo.com/718183778%20"><span>Wie zal de realisatie van de geologische bergingsinstallatie betalen?</span></a></p> <p><span> <a href="https://vimeo.com/717797357">Kunnen we het radioactieve afval nog uit de bergingsinstallatie halen?</a></span></p> <p><span><a href="https://vimeo.com/717797526">wat is de impact van een aardbeving op een bergingsinstallatie?</a></span></p>