Waarom in klei?

Sinds tientallen jaren onderzoeken wetenschappers in vele landen of het verantwoord zou zijn om hoogradioactief en/of langlevend afval in diepe, stabiele grondlagen te bergen. Dat zou klei, graniet of zout kunnen zijn. 

Bepaalde diepe kleilagen in de Belgische ondergrond blijken goed geschikt te zijn. Klei houdt radioactieve stoffen heel lang vast. De stoffen kunnen zich dus niet snel door de klei verspreiden. Daarbij komt dat zo’n diepe kleilaag plastisch is, net als boetseerklei. Als er scheuren in de kleilaag ontstaan, dan sluiten ze zich vanzelf weer. Bovendien zijn de onderzochte kleilagen al tientallen miljoen jaar oud en zijn ze stabiel.

Welke klei wordt bestudeerd?

In ons land komen twee belangrijke kleilagen voor, de Boomse Klei en de Ieperiaan Klei. De naam van de klei verwijst naar de regio waar deze laag aan de oppervlakte komt. 

Boomse Klei

De Boomse Klei werd zo'n 30 miljoen jaar geleden afgezet in een rustige zee, toen een groot deel van België zich onder zeeniveau bevond. Vandaag loopt de Boomse Klei deels onder de Kempen door. Boringen hebben aangetoond dat de samenstelling van de laag nagenoeg overal gelijk is. Geologen zijn van mening dat de Boomse Klei nog minstens 1 miljoen jaar ongestoord in de diepte zal blijven. 

NZee 30 Ma geledenDe verdeling van land en zee 30 miljoen jaar geleden 

 

Hades in Boomse kleiHet huidige voorkomen van de Boomse Klei in de ondergrond van de Kempen

Ieperiaanklei

(Input en kaartje nodig)